Växtvärket ''Gröna biblioteket''

Illustration för Växtvärkets projekt Gröna biblioteket.
Projektet syftar till att skapa lärande och kreativa mötesplatser, för alla, kring ämnet hållbarhet.