Illustration för Malmö universitets kårtidning SUM på temat Rise.