Stora stygga vargen

Stora stygga vargen är en adaption av Rödluvan som utspelar sig ur vargarnas perspektiv.
Här har jag arbetat med både koncept, text och bild för att berätta Rödluvan ur ett nytt perspektiv.