Plant PPL - livet med växter

Plant PPL är ett eget koncept och varumärke som handlar om vårt förhållande gentemot växter, det ökade intresset och relaterbara situationer. Jag vill genom varma, och ofta humoristiska, illustrationer lyfta hur otroligt betydelsefulla växter är för oss – på flera plan. Men också berätta om hur fantastiskt smarta de är i sig.  

 

Nedan: Illustrationer ur min senaste utställning som handlar om följden av växters evolution. 
Deras funktioner i förhållande till den naturliga livsmiljön.

mimosa_insta

Nedan: Sida ur ”Stora stygga vargen”
En adaption av Rödluvan