PLANT PPL är ett eget projekt där intresset och kärleken för växter kommer till uttryck. Jag driver även en webbshop där du bland annat hittar prints av dessa illustrationer.
 
En annan del i projektet är Plant PPL Stories. Här får personer anonymt skicka in växtrelaterade historier som jag sedan tolkar i illustrationer.