Plant PPL

Plant PPL är ett eget koncept som handlar om vårt förhållande gentemot växter, det ökade intresset och relaterbara situationer. Jag vill genom varma, och ofta humoristiska, illustrationer lyfta hur otroligt betydelsefulla växter är för oss – på flera plan. Men också berätta om hur fantastiskt smarta de är i sig.  

Växternas evolution

Illustrationer ur min senaste utställning som handlar om följden av växternas evolution.
Deras funktioner i förhållande till den naturliga livsmiljön, försvarsmekanismer och innebörden av de vetenskapliga namnen.

Botanisk

Botanisk är en serie illustrationer med bladverk och blomster i fokus. Serien innehåller både traditionella och lite mer udda växter och lyfter alla de fantastiska färger, former och strukturer som finns i växtriket.