Karaktär till animation

På uppdrag av Lina Svensson tog jag fram en karaktär för animation i Duik.

Karaktären användes sedan i en animerad kortfilm vars syfte är att fungera som undervisningsmaterial för Freezonen på deras föreläsningar hos skolungdomar och öppna upp för samtal kring sexuella trakasserier.

Utgångspunkten i projektet var att ta fram en könsneutral karaktär i högstadie- /gymnasieålder som speglar Freezonens färgprofil.