lottakåren

På uppdrag av Borås Lottakår illustrerade jag en bild för både tryck och webb. Syftet med illustrationen var skapa nyfikenhet och intresse kring organisationen med utgångspunkt i orden: frihet, demokrati, gemenskap, Sverige och natur.

Här ser ni mer av Borås Lottakår.