Far och jag - Visuellt läromedel

I mitt examensprojekt på kandidatutbildningen Visuell kommunikation har jag genom ett eget projekt arbetat fram ett helt visuellt läromedel ämnat för undervisning inom sfi (svenska för invandrare).

Läromedlet består av en ordlös serienovell, baserad på Pär Lagerkvists novell Far och jag. Tack vare avsaknaden av ord fungerar serienovellen som ett flexibelt verktyg vilket kan anpassas helt utefter elevens individuella kunskaper men också utveckla dessa.

Läromedlet fungerar i flera olika typer av övningar i studierna hos sfi tillsammans med en kompletterande lärarhandledning som ger konkreta förslag på tillhörande diskussionsfrågor och övningar på olika nivåer. Med detta läromedel kan man arbeta med enskilda sidor och uppslag eller med berättelsen i sin helhet. Eleven kan med detta läromedel utgå ifrån sig själv och sina kunskaper snarare än att det finns ett rätt och ett fel svar.

Uppslag ur serienovellen. För att ta del av hela arbetet och se seriennovellen i sin helhet klicka här.

1984

En adaption av George Orwells klassiker 1984. Med syfte att uppmuntra till och tillgängliggöra skönlitterär läsning för unga vuxna.
I tolkningen har jag arbetat med att försöka visualisera Orwells värld som den beskrivs i 1984 för att vara så nära originalet som möjligt – snarare än att förändra eller modernisera den.