Animation

I ett eget projekt har jag animerat och illustrerat ett intro till en fiktiv serie med korta informationsfilmer.

Illustrationerna som består av flera olika objekt för att representera vidden av ämnen som serien tar upp, är enkla i form av siluetter för att betraktaren enkelt ska känna igen vad de föreställer. Bortsett från objekten är introt färgstarkt för att dra till sig uppmärksamhet och få en scrollande betraktare att stanna till och fortsätta titta.

Karaktär till animation

På uppdrag av Lina Svensson tog jag fram en karaktär för animation i Duik.

Karaktären användes sedan i en animerad kortfilm vars syfte är att fungera som undervisningsmaterial för Freezonen på deras föreläsningar hos skolungdomar och öppna upp för samtal kring sexuella trakasserier. 

Utgångspunkten i projektet var att ta fram en könsneutral karaktär i högstadie- /gymnasieålder som speglar Freezonens färgprofil.

Brädspel

För brädspelet Stable Manager har jag designat och illustrerat all typ av visuellt material. Jag har haft stor kreativ frihet för att arbeta fram logotyp, karaktärer, spelplan och olika typer av spelkort i samråd med spelutvecklaren.

 Utöver detta har jag även formgett visuellt material och illustrerade element för sociala kanaler. 

Tryckt karta - Illustration

Skolprojekt 

Syftet med projektet var att producera en tryckt karta över Malmö innehållandes information kring sovplatser, mat etcetera.

I detta projekt har jag illustrerat kartan och valde att göra de gator som nämns gula för att de enklare ska hittas.