1984

1984

Gestaltande skolprojekt

Med utgångspunkt i George Orwells klassiker 1984 har jag arbetat med att tillgängliggöra och uppmuntra till skönlitterär läsning hos unga vuxna. Arbetet resulterade i introduktionen till en serieadaption av klassikern.

Läsning har många positiva effekter på oss och i ett digitaliserat samhälle där många är vana vid snabba, lättsamma sociala medier blir det
en stor kontrast att plocka upp en bok.

Med serier skapas nyfikenhet och en uppmuntran till läsning genom färg och form samtidigt som det är ett mer lättillgängligt format att ta till sig.

Särskilt betydelsefull för dem som inte har läsvana eller dem med lässvårigheter, då läsaren får bildstöd till. På så sätt kan fler ta del av den litteratur som vi fortfarande kan se spår av idag och som har lagt grunden för många andra typer av berättelser och produktioner. På så sätt kan man förmedla berättelser till framförallt yngre generationer samtidigt som man uppmuntrar till skönlitterär läsning.