Examensprojekt 2020

Visuellt läromedel för språkutveckling inom SFI

I mitt examensprojekt på kandidatutbildningen Visuell kommunikation har jag genom ett eget projekt arbetat fram ett helt visuellt läromedel ämnat för undervisning inom sfi (svenska för invandrare), med Natur och Kultur som fiktiv avsändare. Läromedlet består av en ordlös serienovell, baserad på Pär Lagerkvists novell Far och jag. Tack vare avsaknaden av ord fungerar serienovellen som ett flexibelt verktyg vilket kan anpassas helt utefter elevens individuella kunskaper men också utveckla dessa.

mockup_farojag

Skönlitterärt läromedel

Läromedlet fungerar i flera olika typer av övningar i studierna hos sfi tillsammans med en kompletterande lärarhandledning som ger konkreta förslag på tillhörande diskussionsfrågor och övningar på olika nivåer. Med detta läromedel kan man arbeta med enskilda sidor och uppslag eller med berättelsen i sin helhet. Eleven kan med detta läromedel utgå ifrån sig själv och sina kunskaper snarare än att det finns ett rätt och ett fel svar.

Far och jag

Valet av novell som utgångspunkt grundar sig framförallt i examensarbetets omfång. Jag ser hellre projektet som en del av en större serie noveller ur både samtida och historiska kontexter och med en större bredd av författare samt berättelser.